<body>

09.03.2013.

CONGRATS, YOU FOUND MY FEELINGS AT THIS MOMENT.


Ljudski je griješiti, a božanski praštati. Možda si ti čovjek, ali ja nisam Bog.I suze i smijeh, za dušu su lijek, oduvijek.