<body>

13.03.2013.

-

Nekad ni suze nisu dovoljno da pokažeš koliko bola nosiš u sebi. ;)


Ljudski je griješiti, a božanski praštati. Možda si ti čovjek, ali ja nisam Bog.I suze i smijeh, za dušu su lijek, oduvijek.