<body>

24.03.2013.

to.

Kada voliš nekog, želiš da mu bude lijepo. I ako mu je lijepo negdje izvan tebe, puštaš ga da tamo i ostane. To je ljubav, sve ostalo je sebičnost.


Ljudski je griješiti, a božanski praštati. Možda si ti čovjek, ali ja nisam Bog.I suze i smijeh, za dušu su lijek, oduvijek.