<body>

25.03.2013.

:)

Predaj se srce, izgubili smo boj. :)


Ljudski je griješiti, a božanski praštati. Možda si ti čovjek, ali ja nisam Bog.I suze i smijeh, za dušu su lijek, oduvijek.