<body>

25.03.2013.

-

Priznat ću ti jednu tajnu, što sam je od tebe skrio, svaki udar srca moga, da znaš, samo za tebe je bio. I dok misli tebi lete, kao što uvijek to biva, otegnuto šaljem ljubav u noć, a ti ne znaš šta se zbiva.


Ljudski je griješiti, a božanski praštati. Možda si ti čovjek, ali ja nisam Bog.I suze i smijeh, za dušu su lijek, oduvijek.