<body>

30.03.2013.

!

Jer sve što jednom prođe, kao po kazni uvijek vraća se. A kad se vrati, jednom kad se vrati, dođe da prođe i opet sjećaš se.


Ljudski je griješiti, a božanski praštati. Možda si ti čovjek, ali ja nisam Bog.I suze i smijeh, za dušu su lijek, oduvijek.